Latest / Останні

DENYS SALIVANOV / ДЕНИС САЛІВАНОВ MARTA SYRKO / МАРТА СІРКО

Nadia Nechkina is an artist and sculptor. Nadia’s favorite place is the planet Earth in all its diversity. A sense of harmony with the world gives the author a sense of harmony and happiness.

Надія Нечкіна – художник і скульптор. Найулюбленішим місцем Надії є планета Земля в усьому її розмаїтті. Почуття гармонії зі світом дарує автору почуття гармонії та щастя.

Source: Надія Нечкіна


April 2022/Квітень 2022June 2022/Червень 2022July 2022/Липень 2022

, ,