Latest / Останні

DENYS SALIVANOV / ДЕНИС САЛІВАНОВ MARTA SYRKO / МАРТА СІРКО

Taras Haida – ukrainian artist (Lviv,1993). Now lives and works in Kyiv. He is engaged in oil painting and digital collages. In his work mainly deals with immersion in his own subconscious. The author depicts the position and ideas that are offered to him inside, and with the help of intuitive thinking, he transforms them into expressive artistic images.

Тарас Гайда – український художник (Львів,1993). Живе і працює в Києві. Займається олійним живописом та цифровими колажами.
У своїй творчості переважно займається зануренням у власну підсвідомість. Автор зображує позицію та ідеї, які пропонуються у нього всередині, і за допомогою інтуїтивного мислення перетворює їх у виразні художні образи.

Source: Тарас Гайда | Kyiv Daily


February 2022/ Лютий 2022


March 2022/Березень 2022


April 2022/Квітень 2022


May 2022/Травень 2022


June 2022/Червень 2022July 2022/Липень 2022,